Vyberte stránku

Podmínky užití

Tato webová stránka je chráněná zákonem jako autorské dílo a lze jej užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Veškeré texty, fotografie, grafická a audiovizuální díla (videa) zveřejněná a umístěná na těchto webových stránkách jsou autorským dílem a jsou chráněny autorskými (majetkovými) právy společnosti STATING s.r.o., popř. autorskými právy třetích osob.

Bez předchozího písemného souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy se společností STATING s.r.o. je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah do autorských děl, k nimž vykonává společnost STATING s.r.o. majetková či licenční práva.

Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny, a v konkrétním případě se může jednat i o trestný čin dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

© 2024 STATING s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Webové stránky vyrobila Webona

Webona s.r.o.